Bắt đầu Tuya convert tại phút 2:50

Tóm tắt các bước thực hiện:

  1. Tham khảo tại github để cài đặt tool.
  2. Bạn nên kết nối thiết bị Tuya với App Tuya / Smartlife trước khi convert.
  3. Tuya convert tool sẽ cần card wifi của máy Linux / Pi trong quá trình thực hiện, do đó bạn nên kết nối với máy Linux trực tiếp hoặc giao tiếp qua card Ethernet.
  4. Chạy lệnh ./start_flash.sh và làm theo chỉ dẫn của tool.
  5. Tham khảo cấu hình GPIO cho thiết bị Tuya NEO khác.

Tham khảo thiết bị Tuya NEO đã test Tuya convert thành công:

+ Công tắc Tuya NEO.

 

 

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.