Sử dụng thiết bị Sonoff Zigbee Bridge đưa vào Hass các cảm biến zigbee của Sonoff, Xiaomi …

Cài đặt:

1.> Cần flash và cấu hình Tasmota cho thiết bị Sonoff Bridge. Bạn tham khảo trong Video nhé. Hoặc mua ủng hộ mình nhé : Sonoff Bridge đã flash tasmota tại đây.

2.> Dùng với MQTT, bạn cần pair thiết bị zigbee với Sonoff Bridge, sau đó có thể lấy trạng thái và điều khiển thông qua MQTT broker. Tham khảo thêm tại đây.

3.> Dùng với ZHA, bạn có thể sử dụng ZHA Integration của Hass. Tham khảo tại đây nhé : hass_link, Zigbee Bridge