Sử dụng thiết bị Sonoff Zigbee Bridge đưa vào Hass các cảm biến zigbee của Sonoff, Xiaomi …

Ưu điểm:

+ Dễ dàng kết nối các thiết bị zigbee thông qua ZHA của Hass.

+ Dễ dàng mở rộng sóng zigbee lên các tầng. Mỗi tầng 1 hub, đặt hub cùng phòng với wifi router, nên dùng hub có anten cho zigbee nhé.

Cài đặt:

1.> Cần flash và cấu hình Tasmota cho thiết bị Sonoff Bridge. Bạn tham khảo trong Video nhé. Hoặc mua ủng hộ mình nhé, cấu hình sẵn ZHA nếu bạn yêu cầu : Sonoff Bridge đã flash tasmota tại đây.

2.> Dùng với ZHA, bạn có thể sử dụng ZHA Integration của Hass. Tham khảo tại đây nhé : hass_link, Zigbee Bridge

Giới thiệu: Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để nhận và gửi mã IR. Xem Chi Tiết

3.> Dùng với MQTT, bạn cần pair thiết bị zigbee với Sonoff Bridge, sau đó có thể lấy trạng thái và điều khiển thông qua MQTT broker. Tham khảo thêm tại đây.