Putty là phần mềm miễn phí, được cài trên các hệ điều hành windows để truy cập vào các máy chủ linux hoặc các thiết bị mạng có hỗ trợ giao thức SSH.

Tải và cài đặt Putty

ruy cập website: https://www.putty.org/. Lựa chọn cho hệ điều hành windows, tải xuống và cài đặt.

 

Thực hiện ssh tới một server linux

Khởi động putty từ desktop hoặc từ thanh menu của windows. Ta sẽ có màn hình giao diện của putty. Sau đó bắt đầu nhập các thông số cần thiết như ảnh bên dưới, bao gồm:

  • Địa chỉ IP của máy chủ muốn remote
  • Port của giao thức SSH, thường là 22 nếu ta không thay đổi gì.

Bạn thực hiện theo các bước trong hình ở dưới:

  • Bước 1: Lựa chọn giao thức kết nối SSH
  • Bước 2: Nhập IP máy chủ ssh server
  • Bước 3: Nhập port kết nối SSH của server.
  • Bước 4: Kết nối

Sau đó chọn Open, ta sẽ có cửa sổ mới hiện ra, sau đó nhập user là root hoặc user khác nếu ta đã tạo trước đó. Trong ví dụ này là user root.

Nhập tiếp mật khẩu của user root để thực hiện đăng nhập vào máy chủ linux.