Nhà Thông Minh HASS DIY – Noha SmartHome

Tổng hợp bài viết cơ bản Hướng dẫn xây dựng nhà thông minh với Home Assistant - Hass:

Giới thiệu nhà thông minh Home Assistant

Yêu cầu phần cứng :

  • Thiết bị Raspberry Pi, PC. Mua bản cài đặt sẵn và hỗ trợ Hass : Raspberry Pi 4
  • Wifi Router - có hỗ trợ multicast wifi. Tham khảo : router totolink

Cài đặt Hass:

Bạn chọn một trong 2 cách sau để bắt đầu với Hass:

Cài đặt Raspbian GUI + Docker + Hassio

+ Cài đặt Hassio

Các công cụ cần thiết:

+ Editor : Notepad ++

+ SSH tool : link

+ Add-on cơ bản cho Hassio.

+ Sử dụng add-on DHCP Server để cấp phát IP động và tĩnh cho mạng cục bộ (tùy chọn).

Đưa thiết bị Sonoff vào Hass, Không cần Flash

Đưa thiết bị Tuya vào Hass, Không cần Flash

Đưa thiết bị Tasmota firmware vào Hass : Sonoff, Tuya ...

Đưa điều khiển Remote vào Hass : broadlink RM mini + Pro

Cấu hình giao diện lovelace, thay đổi tên thân thiện - customize trên GUI. Cài đặt theme cho Home Assistant.

Cấu hình truy cập Hass từ bên ngoài : Port Forwarding, DuckDNS + Let's Encrypt, Nginx Proxy.

Đưa các cảm biến vào Hass:

+ Đưa cảm biến Xiaomi sử dụng Xiaomi Hub.

+ Đưa cảm biến Zigbee sử dụng USB Zigbee CC2531.

+ Đưa cảm biến RF433 sử dụng Sonoff Bridge.

Kết nối Hass với Google Assistant điều khiển giọng nói

Tự động hóa nhà thông minh - Automation:

+ Tự động hóa Automation với Hass YAML.

+ Tự động hóa Automation với Nodered + Hass.

Đưa thông báo vào Hass:

+ Thông báo với PushBullet.

+ Nhắn tin bằng SIM, sử dụng USB 3G. Xem Chi Tiết.

More things:

+ Sử dụng Home Assistant Mobile App

+ Tạo nhiều bảng điều khiển Lovelace

+ Đưa vị trí điện thoại lên Hass, sử dụng OwnTracks

hass_phat

Bài Viết Mới

Contact Me on Zalo