Nhà Thông Minh DIY – Noha Smart

Tổng hợp bài viết Hướng dẫn xây dựng nhà thông minh với Home Assistant - Hass:

Giới thiệu nhà thông minh Home Assistant

Yêu cầu phần cứng :

Cài đặt Hass:

Bạn chọn một trong 2 cách sau để bắt đầu với Hass:

Cài đặt Raspbian GUI + Docker + Hassio

+ Cài đặt Hassio

Các công cụ cần thiết:

+ Editor : Notepad ++

+ Add-on cơ bản cho Hassio.

+ Cài đặt gói Samba chia sẽ file / folder.

+ Sử dụng add-on DHCP Server để cấp phát IP động và tĩnh cho mạng cục bộ (tùy chọn).

Đưa thiết bị Tasmota firmware vào Hass : Sonoff, Tuya ...

Đưa các ổ cắm vào Hass : broadlink, Tplink, NEO ...

Đưa điều khiển Remote vào Hass : broadlink RM mini + Pro

Cấu hình giao diện lovelace, thay đổi tên thân thiện - customize trên GUI.

Cấu hình truy cập Hass từ bên ngoài : Port Forwarding, DuckDNS + Let's Encrypt, Nginx Proxy.

Đưa các cảm biến vào Hass:

+ Đưa cảm biến Xiaomi sử dụng Xiaomi Hub.

+ Đưa cảm biến Zigbee sử dụng USB Zigbee CC2531.

+ Đưa cảm biến RF433 sử dụng Sonoff Bridge.

Kết nối Hass với Google Assistant điều khiển giọng nói

Tự động hóa nhà thông minh - Automation:

+ Tự động hóa Automation với Hass YAML.

+ Tự động hóa Automation với Nodered + Hass.

Đưa thông báo vào Hass:

+ Thông báo với PushBullet.

+ Gọi điện + nhắn tin với USB 3G.    => updating

More things:

+ Sử dụng Home Assistant Mobile App

ntm_lab_2

Bài Viết Mới

Contact Me on Zalo