Nhà Thông Minh HASS DIY – Noha SmartHome

Tổng hợp bài viết cơ bản Hướng dẫn xây dựng nhà thông minh với Home Assistant - Hass:

Giới thiệu nhà thông minh Home Assistant

Yêu cầu phần cứng :

Cài đặt Hass:

Bạn chọn một trong 2 cách sau để bắt đầu với Hass:

Cài đặt Raspbian GUI + Docker + Hassio

+ Cài đặt Hassio

Các công cụ cần thiết:

+ Editor : Notepad ++

+ SSH tool : link

+ Add-on cơ bản cho Hassio.

+ Sử dụng add-on DHCP Server để cấp phát IP động và tĩnh cho mạng cục bộ (tùy chọn).

Đưa thiết bị Sonoff vào Hass, Không cần Flash

Đưa thiết bị Tuya vào Hass, Không cần Flash

Đưa thiết bị Tasmota firmware vào Hass : Sonoff, Tuya ...

Đưa điều khiển Remote vào Hass : broadlink RM mini + Pro

Cấu hình giao diện lovelace, thay đổi tên thân thiện - customize trên GUI. Cài đặt theme cho Home Assistant.

Cấu hình truy cập Hass từ bên ngoài : Port Forwarding, DuckDNS + Let's Encrypt, Nginx Proxy.

Đưa các cảm biến vào Hass:

+ Đưa cảm biến Zigbee sử dụng USB Zigbee CC2531.

+ Đưa cảm biến Zigbee sử dụng Sonoff Zigbee Bridge.

+ Đưa cảm biến RF433 sử dụng Sonoff Bridge.

Điều khiển bằng giọng nói:

Kết nối Hass với Google Assistant điều khiển giọng nói

Tự động hóa nhà thông minh - Automation:

+ Tự động hóa Automation với Hass YAML.

+ Tự động hóa Automation với Nodered + Hass.

Đưa an ninh vào Hass:

+ Nhắn tin, gọi điện bằng SIM, sử dụng Module SIM800.

+ Sử dụng DeepStack phát hiện đối tượng cho Camera giám sát.

Đưa cảm biến môi trường:

+ Cảm biến bụi mịn PM2.5.

More things:

+ Sử dụng Home Assistant Mobile App

+ Tạo nhiều bảng điều khiển Lovelace

+ Đưa vị trí điện thoại lên Hass, sử dụng OwnTracks

+ Tích hợp RFID NFC tag vào Home Assistant

hass_phat

Bài Viết Mới

Contact Me on Zalo