Trung tâm Điều khiển – Nhà Thông Minh HASS DIY

Portfolio Category: Trung tâm Điều khiển

Coral USB Accelerator

Coral USB Accelerator bổ sung một bộ đồng xử lý (coprocessor ) Edge TPU vào…

Máy chủ Box, Raspberry Pi 4, CM 4 cài đặt sẵn Home Assistant Hassio Supervisor

Máy chủ đã cài đặt nền tảng nhà thông minh Home Assistant gồm Linux OS +…
Contact Me on Zalo