Sử dụng thiết bị Sonoff Bridge để nhận các tín hiệu RF433 của các thiết bị RF433 như cảm biến cửa mở, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, công tắc, ổ cắm …

Cài đặt:

1.> Flash và cấu hình Tasmota cho thiết bị Sonoff Bridge. Tham khảo trong Video. Mua Sonoff Bridge đã flash tasmota tại đây.

2.> Vào Console của Sonoff Bridge, kích hoạt thiết bị cảm biến để gửi tín hiệu RF433. Chúng ta sẽ nhận được tín hiệu và mã cho cảm biến trong console của Sonoff Bridge.

3.> Tham khảo mqtt binary sensor để cấu hình vào Hass:

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng (space) nhé.

binary_sensor:
  - platform: mqtt
    name: "Air Door"
    state_topic: "tele/sb_cad6e1/RESULT"
    payload_on: "EB41AE"
    payload_off: "EB41A7"
   qos: 1
    device_class: door
    value_template: '{{value_json.RfReceived.Data}}'

4.> Restart lại Hass.

Giới thiệu: Sử dụng Công tắc Sonoff Tx 3 nút – đã Mod và flash Tasmota để Điều khiển Cửa Cuốn, Rèm Cửa từ xa. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Hệ thống giám sát thông minh Frigate + Google Coral xử lý hình ảnh, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện chính xác hơn 95% Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. Xem Chi Tiết

Để điều khiển các công tắc RF thì bạn cần sử dụng các command cho RF Bridge, xem tại đây nhé.

Để đơn giản, bạn có thể sử dụng lệnh RfKey để học và gửi từng mã (code) trên remote, RfKey sẽ lưu mã vừa học vào 16 nút trong RF Bridge. Xem ví dụ cho lệnh RfKey:

+ rfKey1 2 : để học mã cho key1. Nhấn và giữ nút trên Remote cho Bridge học mã.

+ rfKey1 6 : để gửi mã cho key1.

Bạn làm tượng tự cho các key còn lại.

Cấu hình switch yaml cho thiết bị rf trên Hass:

switch:
 - platform: mqtt
  name: "rf_tuya_1"
  command_topic: "cmnd/mqtt_topic/rfKey1"
  payload_on: "6"
  payload_off: "6"
  qos: 1
 - platform: mqtt
  name: "rf_tuya_2"
  command_topic: "cmnd/mqtt_topic/rfKey2"
  payload_on: "6"
  payload_off: "6"
  qos: 1

Tham khảo Tasmota Rule:

+ Tasmota Rule Video