Tasmota là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để thay thế firmware gốc trên các thiết bị IoT (Internet of Things) như đèn LED thông minh, ổ cắm thông minh, cảm biến,.. để chúng có thể được điều khiển và quản lý thông qua giao thức MQTT hoặc HTTP.

Tasmota cho phép người dùng cấu hình và quản lý các thiết bị IoT một cách linh hoạt thông qua một giao diện web trực quan. Người dùng có thể tùy chỉnh các tính năng của thiết bị như cài đặt thời gian, lịch trình bật/tắt, tùy chỉnh nút nhấn, cài đặt cảm biến, và thay đổi chức năng của các nút và đèn LED.

Với Tasmota, người dùng có thể tự do kiểm soát các thiết bị IoT của mình mà không cần phải dựa vào hệ sinh thái của nhà sản xuất. Điều này giúp tăng tính tương thích và linh hoạt trong việc quản lý các thiết bị IoT của người dùng.

Cơ chế hoạt động của Tasmota bao gồm các bước sau:

  1. Tải xuống và cài đặt Tasmota firmware trên thiết bị IoT: Trước khi có thể sử dụng Tasmota, người dùng cần phải tải xuống firmware và cài đặt nó trên thiết bị IoT của mình. Quá trình này thường được thực hiện thông qua giao diện dòng lệnh hoặc giao diện web của thiết bị.
  2. Kết nối với mạng Wi-Fi: Sau khi cài đặt firmware, thiết bị IoT sẽ được kích hoạt và sẵn sàng kết nối với mạng Wi-Fi của người dùng.
  3. Kết nối với máy chủ MQTT hoặc HTTP: Tasmota hỗ trợ các giao thức MQTT và HTTP để truyền tải thông tin giữa thiết bị IoT và máy chủ. Người dùng có thể cấu hình các thông số kết nối để thiết bị có thể gửi và nhận thông tin giữa các thiết bị khác và máy chủ.
  4. Điều khiển và quản lý thiết bị: Sau khi thiết bị IoT đã kết nối thành công với mạng Wi-Fi và máy chủ, người dùng có thể điều khiển và quản lý thiết bị thông qua giao diện web trực quan của Tasmota. Giao diện này cung cấp cho người dùng các tính năng để tùy chỉnh thiết bị, cài đặt lịch trình bật/tắt và quản lý các thông số khác của thiết bị.