Sử dụng module SIM 2G/4G để gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại cho những trường hợp cấp thiết, quan trọng. Dùng module SIM sẽ độc lập, an toàn hơn các dịch vụ qua mạng internet, các dịch vụ cloud …

Mình giới thiệu sản phẩm bộ SIM kết nối với HASS , kết nối với HASS thông qua EspHome cung cấp các dịch vụ gửi thông báo:

+ Tạo cuộc gọi đến số bất kỳ.

+ Tạo tin nhắn gửi đến số bất kỳ.

+ Kiểm tra số dư tài khoản SIM.

+ Có thể hiện số điện thoại người gọi đến nếu SIM nhận đủ thông tin gọi đến.

Xem Hướng dẫn kết nối bộ SIM wifi vào HASS tại đây.

Bạn xem Demo và hướng dẫn sử dụng bên dưới nhé:

Tạo cuộc gọi đi:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : esphome.sim_xxx_phone_call

Data đưa vào:

+ sdt : <sdt_gọi_đi>

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_phone_call
data:
  sdt : ‘0933917721’

==> Module SIM sẽ thực hiện cuộc gọi đi. Cuộc gọi sẽ tự kết thúc khoảng 25s. Bạn có thể kết thúc ngay bằng dịch vu phone_end ( xem bên dưới ).

Tạo tin nhắn KHÔNG DẤU gửi đi:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : esphome.sim_xxx_send_sms

Data đưa vào:

+ sdt : <sdt_gọi_đi>

+ sms : < Noi dung tin nhan khong dau gui di >

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_send_sms
data:
  sdt : ‘0933917721’
  sms : “Noha Smart xin chao!”

==> Module SIM sẽ gửi nội dung KHÔNG dấu đến người nhận.

Tạo tin nhắn DẤU gửi đi:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : esphome.sim_xxx_send_smsuni

Để gửi tin có dấu, bạn cần chuyển ( encode ) số điện thoại và tin nhắn sang Uninode 16bit. Bạn truy cập vào link này để thực hiện chuyển sang Unicode.

Data đưa vào:

+ sdt : <sdt_gọi_đi_hex_unicode>   => VD : 0931234567  -> 0030003900330031003200330034003500360037

+ sms : <Nội dung tin nhắn có dấu gửi đi>   => VD : 004e1ed90069002000640075006e0067002000740069006e0020006e00681eaf006e0020006300f3002000641ea50075002000671eed0069002001110069

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_send_smsuni
data:
  sdt : ‘0030003900330031003200330034003500360037’
  sms : “004e1ed90069002000640075006e0067002000740069006e0020006e00681eaf006e0020006300f3002000641ea50075002000671eed0069002001110069”

==> Module SIM sẽ gửi nội dung dấu đến người nhận.

Kết thúc cuộc gọi:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : esphome.sim_xxx_phone_end

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_phone_end

==> Module SIM sẽ kết thúc cuộc gọi đi và gọi đến ngay.

Kiểm tra số tiền trong tài khoản:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : esphome.sim_xxx_phone_check

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_phone_check

==> Module SIM sẽ chạy USSD : *101# để lấy thông tin số dư tài khoản của SIM và cập nhật vào trạng thái TK SIM.

Nhận tin nhắn gửi đến, hiện số người gửi:

Module SIM tự động kiểm tra và nhận tin nhắn ( không dấu ) gửi đến, hiện số người gửi ngay khi nhận được.

Bộ SIM xuất ra nhiều thông số để bạn dễ dàng giám sát các trạng thái, hoạt động của bộ SIM:

 

SDT G.DI : SĐT gọi đi.
SDT G.DEN : SĐT người khác gọi đến cho bạn.
TK SIM : số dư TK và hạn sử dụng.
RSSI SIM : cường độ sóng của SIM hiện tại. Tối thiểu cần > 20 để hoạt động tốt.

IP Adress : IP cục bộ của bộ SIM.
WIFI SSID : Tên Wifi đang kết nối.
WIFI Signal : Cường độ wifi đang kết nối của bộ SIM.
Wifi Led : Trạng thái đèn của bộ SIM khi có wifi.

Hour Uptime: Số giờ mà bộ SIM đang bật. Có thể sử dụng thông số này cho bộ SIM khởi động lại.
Uptime: thời gian mà bộ SIM đang bật.

Status: trạng thái khi bộ SIM kết nối với HASS.
Restart Wemos : dùng để khởi động lại Module Wemos D1.
TR.THAI SIM : gồm OK khi SIM hoạt động tốt; KO khi SIM bị rớt sóng, mất đăng ký.
HANH DONG :
+ CALLING : khi tạo cuộc gọi.
+ CALLEND : khi kết thúc cuộc gọi.
+ CALLFAIL : khi cuộc gọi đi không thực hiện được.
+ SMSO : khi gửi tin nhắn.
+ MONEY : khi kiểm tra số dư tài khoản.

Bạn vui lòng tham khảo sản phẩm tại shop mình tại đây nhé.

Sản phẩm gồm:

+ Module SIM 2G/4G.

+ Module Wemos D1 mini.

+ Nguồn 5V 2A.

+ Hộp đựng và các thành phần khác. Lưu ý: sp không kèm SIM nhé.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm:

+ Lắp anten và SIM Micro vào bộ SIM.

+ Cấp nguồn 5V 2A cho sản phẩm.

+ Kết nối wifi cho bộ SIM ( kết nối vào wifi ssid mà bộ SIM phát, sau đó nhập wifi nhà bạn ) hoặc Shop sẽ cấu hình sẵn khi bạn mua hàng.

+ Cho HASS kết nối với bộ SIM qua tích hợp EspHome.