Sử dụng module SIM để gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại cho những trường hợp cấp thiết, quan trọng. Dùng module SIM sẽ độc lập, an toàn hơn các dịch vụ qua mạng internet, các dịch vụ cloud …

Mình giới thiệu sản phẩm bộ SIM kết nối với HASS thông qua EspHome cung cấp các dịch vụ gửi thông báo:

+ Tạo cuộc gọi đi.

+ Tạo tin nhắn gửi đi.

+ Kiểm tra số dư tài khoản SIM.

+ Hiện số điện thoại người gọi đến.

Bạn xem Demo và hướng dẫn sử dụng bên dưới nhé:

Tạo cuộc gọi đi:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : sim_xxx_phone_call

Data đưa vào:

+ sdt : <sdt_gọi_đi>

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_phone_call
data:
  sdt : ‘0933917721’

==> Module SIM sẽ thực hiện cuộc gọi đi. Cuộc gọi sẽ tự kết thúc khoảng 25s. Bạn có thể kết thúc ngay bằng dịch vu phone_end ( xem bên dưới ).

Tạo tin nhắn gửi đi:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : sim_xxx_send_sms

Data đưa vào:

+ sdt : <sdt_gọi_đi>

+ sms : < Noi dung tin nhan khong dau gui di >

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_send_sms
data:
  sdt : ‘0933917721’
  sms : “Noha Smart xin chao!”

==> Module SIM sẽ gửi nội dung KHÔNG dấu đến người nhận.

Kết thúc cuộc gọi:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : sim_xxx_phone_end

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_phone_end

==> Module SIM sẽ kết thúc cuộc gọi đi và gọi đến ngay.

Kiểm tra số tiền trong tài khoản:

Bạn cần thực hiện dịch vụ : sim_xxx_phone_check

YAML automation code:

service: esphome.noha_sim_xxxx_phone_check

==> Module SIM sẽ chạy USSD : *101# để lấy thông tin số dư tài khoản của SIM và cập nhật vào trạng thái TK SIM.

Bộ SIM xuất ra nhiều thông số để bạn dễ dàng giám sát các trạng thái, hoạt động của bộ SIM:

 

SDT G.DI : SĐT gọi đi.
SDT G.DEN : SĐT người khác gọi đến cho bạn.
TK SIM : số dư TK và hạn sử dụng.
RSSI SIM : cường độ sóng của SIM hiện tại. Tối thiểu cần > 15 để hoạt động tốt.

IP Adress : IP cục bộ của bộ SIM.
WIFI SSID : Tên Wifi đang kết nối.
WIFI Signal : Cường độ wifi đang kết nối của bộ SIM.
Wifi Led : Trạng thái đèn của bộ SIM khi có wifi.

Hour Uptime: Số giờ mà bộ SIM đang bật. Có thể sử dụng thông số này cho bộ SIM khởi động lại.
Uptime: thời gian mà bộ SIM đang bật.

Status: trạng thái khi bộ SIM kết nối với HASS.
Restart Wemos : dùng để khởi động lại Module Wemos D1.
TR.THAI SIM : gồm OK khi SIM800 hoạt động tốt; KO khi SIM800 bị rớt sóng, mất đăng ký.
HANH DONG :
+ CALLING : khi tạo cuộc gọi.
+ CALLEND : khi kết thúc cuộc gọi.
+ CALLFAIL : khi cuộc gọi đi không thực hiện được.
+ SMSO : khi gửi tin nhắn.
+ MONEY : khi kiểm tra số dư tài khoản.

Bạn vui lòng tham khảo sản phẩm tại shop mình tại đây nhé.

Sản phẩm gồm:

+ Module SIM800L.

+ Module Wemos D1 mini.

+ Nguồn 5V 2A.

+ Hộp đựng và các thành phần khác. Lưu ý: sp không kèm SIM nhé.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm:

+ Lắp anten và SIM Micro vào bộ SIM.

+ Cấp nguồn 5V 2A cho sản phẩm.

+ Kết nối wifi cho bộ SIM ( kết nối vào wifi ssid mà bộ SIM phát, sau đó nhập wifi nhà bạn ) hoặc Shop sẽ cấu hình sẵn khi bạn mua hàng.

+ Cho HASS kết nối với bộ SIM qua tích hợp EspHome.