Sử dụng custom component SonoffLAN có thể điều khiển các thiết bị Sonoff trong mạng cục bộ ( LAN ) không cần flash firmware khác như Tasmota, ESPHome.

Yêu cầu:

+ Firmware của thiết bị Sonoff từ v3+ trở lên. Thiết bị đã được thêm vào app eWeLink.

+ Router Wifi hỗ trợ Multicast ( chức năng IPTV ).

+ Tham khảo thêm tại github SonoffLAN

Các bước thực hiện:

– Chép custom component SonoffLAN vào thư mục custom_components của Hass.

– Khai bảo cấu hình bên dưới vào Configuration file.

Giới thiệu: Sử dụng Công tắc Sonoff Tx 3 nút – đã Mod và flash Tasmota để Điều khiển Cửa Cuốn, Rèm Cửa từ xa. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Hệ thống giám sát thông minh Frigate + Google Coral xử lý hình ảnh, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện chính xác hơn 95% Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. Xem Chi Tiết

sonoff:
username: mymail@gmail.com
password: mypassword
reload: once

Hoặc:

sonoff:
username: +910123456789 # important to use country code
password: mypassword
reload: once

Xem thêm các đối số( Parameters ) tại SonoffLAN Parameters

– Khởi động lại Hass.

Hass sẽ tự động nhận các thiết bị Sonoff trong tài khoản eWeLink của bạn. Thêm thiết bị vào GUI sử dụng nhé!