Sử dụng Nodepad++ để tạo và chỉnh sửa các file cấu hình, Automation – YAML file của Hass. Lưu ý: Cấu trúc YAML file phân biệt vị trí, số lượng space, tab khi cấu hình Hass.

Cài đặt Notepad++

Download Notepad++ tại LINK và tiến hành cài đặt.

Sử dụng Notepad++

Khi khởi động Notepad++ lần đầu tiên, bạn nên tùy chỉnh các cài đặt bằng cách click vào nút Settings từ thanh điều hướng ở phía trên, sau đó chọn Preferences. Trong đó có 3 mục bạn nên thay đổi ngay lập tức.

  • Tự động hoàn thành (Auto – Completion): Một số người thấy tính năng này rất hữu ích do nó giúp ngăn chặn những lỗi chính tả, quên đóng dấu ngoặc đơn…
  • Tài liệu mới ( New Document ): Dưới tab New Document trong tùy chọn, bạn sẽ thấy mục lựa chọn ngôn ngữ mặc định. Nếu bạn muốn viết code chỉ bằng một ngôn ngữ, thì có thể lựa chọn ngôn ngữ mình cần sử dụng ở mục này.
  • Ngôn ngữ ( Language ) : Bạn nên chọn Replace by space như hình bên dưới.