Home Assistant từ Build 0.115 đã hỗ trợ NFC tag ( RFID 13,56 MHz ) có thể làm nhiều thứ thú vị như kích hoạt các ngữ cảnh, cho phép truy cập vào nhà, chơi nhạc …

Home Assistant App đã được cập nhật để hỗ trợ NFC, giờ đây bạn có thể ghi một URL, Data vào thẻ. Bạn có thể dùng điện thoại chạm vào thẻ NFC, App sẽ gửi dữ liệu NFC về trung tâm Hass và kích hoạt tự động hóa.

Home Assistant có một bảng điều khiển cho phép bạn quản lý các thẻ của mình. Bạn có thể thêm tên, tự động hóa hoặc xóa chúng. Nếu bạn mở trang tổng quan thẻ từ Hass Mobile App, bạn cũng có thể ghi chúng trực tiếp vào thẻ.

 

 

Bạn có thể dùng các NFC dạng thẻ, miếng dán nhỏ gọn.

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Hệ thống CCTV AI Shinobi quan sát, ghi hình và xử lý hình ảnh phát hiện chuyển động, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện ... Xem Chi Tiết

Bạn cũng có thể kết hợp một thiết bị đọc ghi NFC để bất kỳ ai trong gia đình cũng có thể dùng thẻ NFC, điện thoại hỗ trợ NFC để kích hoạt tự động hóa.

Bạn có thể tham khảo mua ủng hộ mình tại đây nhé.

Thiết bị đọc ghi NFC bao gồm:

+ ESP8266 D1 Mini + esphome
+ PN532 NFC Reader
+ Loa Buzzer
+ Vỏ in 3D