Thực hiện các bước sau để đưa thiết bị dùng Tasmota firmware ( công tắc, ổ cắm …) vào Hass:

1.> Flash Tasmota firmware lên thiết bị:

+ Chuẩn bị trước khi Flash Tasmota.

+ Backup firmware ewelink và Flash thiết bị Sonoff : sonoff T1, sonoff T2 & T3  hoặc mua công tắc đã flash Tasmota tại đây nhé.

+ Flash thiết bị Tuya – NEO : Tuya convert.

2.> Cài đặt MQTT broker lên Hass.

3.> Cấu hình Tasmota sau khi Flash.

4.> Thêm cấu hình công tắc Tasmota MQTT vô Hass.

Sau khi hoàn tất các cấu hình trên, vào Hass chọn Check Config và Khởi động lại Hass.

5.> Xem thêm Sử dụng TasmoAdmin để điều khiển nhiều thiết bị Tasmota