Thực hiện các bước sau để đưa thiết bị dùng Tasmota firmware ( công tắc, ổ cắm …) vào Hass:

1.> Flash Tasmota firmware lên thiết bị:

+ Chuẩn bị trước khi Flash Tasmota.

+ Backup firmware ewelink và Flash thiết bị Sonoff : sonoff T1, sonoff T2 & T3  hoặc mua công tắc đã flash Tasmota tại đây nhé.

+ Flash thiết bị Tuya – NEO : Tuya convert.

2.> Cài đặt MQTT broker lên Hass.

3.> Cấu hình Tasmota sau khi Flash.

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Hệ thống CCTV AI Shinobi quan sát, ghi hình và xử lý hình ảnh phát hiện chuyển động, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện ... Xem Chi Tiết

4.> Thêm cấu hình công tắc Tasmota MQTT vô Hass.

Sau khi hoàn tất các cấu hình trên, vào Hass chọn Check Config và Khởi động lại Hass.

5.> Xem thêm Sử dụng TasmoAdmin để điều khiển nhiều thiết bị Tasmota