Giới thiệu giải pháp sử dụng Tv Box Tx3 mini cài lại Linux OS, chạy dịch vụ Zigbee2Mqtt, cắm USB CC2531 Coordinator vào để tạo điểm thu phát sóng zigbee, sau đó gửi dữ liệu về MQTT broker. Bạn có thể dễ dàng mở rộng mạng zigbee tại mỗi tầng lầu, chỉ cần cắm dây mạng từ Box vào Router mỗi tầng, mỗi Box Zigbee2Mqtt sẽ hoạt động độc lập và ổn định nhất. Mua sản phẩm tại đây nhé.

Box Zigbee2Mqtt đã cài đặt và chạy dịch vụ Zigbee2Mqtt, bạn có thể truy cập vào Zigbee2Mqtt Frontend để cấu hình lại các thông số :

Setting > Setting > Advanced : thay đổi panID, channel, key …
Setting > Setting > MQTT : thay đổi mqtt topic, server …

Sau khi thay đổi các thông số, bạn cần khởi động lại Zigbee2Mqtt :
Setting > Tools > Restart Zigbee2Mqtt

Bạn cũng có thể truy cập vào share file của Box, mở file Configuration.yaml để thay đổi các thông số.