Sử dụng thiết bị Trung tâm Xiaomi – Mijia Gateway v2 để kết nối các cảm biến Xiaomi Zigbee như cảm biến cửa mở, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ …

+ Router của bạn phải hỗ trợ multicast wifi.

Hiện tại Mijia v2 không còn sản xuất nữa, khó mua hàng, bạn nên sử dụng Xiaomi Zigbee BLE Gateway v3 ( shop1, shop2 ), và tham khảo local component XiaomiGateway3 tại đây nhé.

Cài đặt sử dụng Hub Mijia v2:

  1. Dùng Mi Home app để kết nối Xiaomi Gateway vào Router của bạn => Lưu lại IP và MAC của Gateway. Lưu ý : Không Upgrade thiết bị Xiaomi Gateway khi kết nối với App.
  2. Lấy Developer key để kết nối với Hass.
  3. Dùng Mi Home app để thêm các cảm biến Zigbee vào Gateway.
  4. Từ build 0.112, Xiaomi Aqara component được cài đặt trực tiếp tại Integration của Hass.

Build thấp hơn 0.112 thì bạn cấu hình như sau vào configuration file cúa Hass:

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng (space) nhé.

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Hệ thống CCTV AI Shinobi quan sát, ghi hình và xử lý hình ảnh phát hiện chuyển động, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện ... Xem Chi Tiết
############### XIAOMI

# Gateway
xiaomi_aqara:
  interface: ‘192.168.1.x’                                  => IP của Pi.
  discovery_retry: 5
  gateways:
    – mac: 7811dce18acd                      => MAC của Gateway
      key: v8fvd767dxcixxxx                  => Developer Key của Gateway
      host: 192.168.1.X                        => IP của Gateway