Hướng dẫn cách lấy key của thiết bi Xiaomi Gateway trong ứng dụng Mi Home:

Tham khảo: link

  1. Cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android. Đảm bảo bạn đặt khu vực của mình thành: Trung Quốc đại lục ( Mainland China ) trong cài đặt địa điểm. Ngôn ngữ có thể thiết lập bằng tiếng Anh.
  2. Đăng nhập / tạo tài khoản.
  3. Chọn thiết bị Gateway của bạn trong Mi Home > chọn 3 dấu chấm ở trên cùng bên phải của màn hình > Nhấn vào About > Nhấn vào Plug-in version ở dưới cùng của màn hình nhiều lần.
  4. Bây giờ bạn sẽ thấy thêm tùy chọn ( option ) bổ sung, chọn tùy chọn “Wireless comunication protocol” > chọn vào “Wireless comunication protocol” > Ghi lại mật khẩu ( Password ) > Đảm bảo bạn nhấn nút OK để lưu các thay đổi của bạn.