Các Add-ons cơ bản cần thiết khi bắt đầu Hass:

  • Configuration : dùng để truy cập và biên soạn file bằng giao diện Web.
  • Visual Studio Code : dùng để biên soạn file cấu hình / code bằng giao diện Web cho Hassio.
  • Samba share : chức năng share file trực tiếp tới Windows, dùng để truy cập và biên soạn file.
  • SSH Server : dùng để mở kết nối SSH tới Hass.io của Pi.
  • Log Viewer : Công cụ xem Log của Hass trên giao diện web.

Tham khảo:

+ Add-ons : link

Ví dụ cài đặt:

Truy cập vào Web của Hass : http://IP:8123

Nhấp vào biểu tượng menu ở trên cùng bên trái và chọn Hass.io trong thanh bên.

Bảng điều khiển Hass.io / Supervisor mở ra, click vào ADD-ONS STORE

Tìm “Configuration” trong thanh tìm kiếm.

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết

Cài đặt Configuration add-on. Sau khi cài đặt, click Start để chạy dịch vụ (service) này. Sau đó, click OPEN WEB GUI để có thể đọc và biên soạn các file cấu hình của Hass.

Click vào biểu tượng Folder để vào thư mục /config của Hass.