Các nhà phát triển Home Assistant đã cung cấp ứng dụng Home Assistant cho điện thoại Android và iOS rất tiện lợi.

Tham khảo:

Home Assistant Mobile App Support

Cài đặt:

Việc tích hợp này được bật theo mặc định, trừ khi bạn đã xóa dòng default_config: khỏi cấu hình của bạn. Nếu không có dòng default_config: , bạn cần kích hoạt tích hợp này theo cách thủ công:

# Example configuration.yaml entry
mobile_app:

Cài đặt ứng dụng Home Assistant cho điện thoại của bạn:

Sau khi cài đặt, chạy ứng dụng trên điện thoại và cấu hình các thông số sau:

Home Assistant URL : nhập vào domain hay IP của Hass nhà bạn. Ví dụ : https://nhacuatui.duckdns.org

Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để nhận và gửi mã IR. Xem Chi Tiết

Home Network Wifi SSID : tên wifi nhà bạn. Dùng cho trường hợp bạn đang sử dụng wifi ở nhà.

Interner Connection URL : nhập vào IP cục bộ của Hass. Ví dụ : http://192.168.1.10:8123