Các nhà phát triển Home Assistant đã cung cấp ứng dụng Home Assistant cho điện thoại Android và iOS rất tiện lợi.

Tham khảo:

Home Assistant Mobile App Support

Cài đặt:

Việc tích hợp này được bật theo mặc định, trừ khi bạn đã xóa dòng default_config: khỏi cấu hình của bạn. Nếu không có dòng default_config: , bạn cần kích hoạt tích hợp này theo cách thủ công:

# Example configuration.yaml entry
mobile_app:

Cài đặt ứng dụng Home Assistant cho điện thoại của bạn:

Sau khi cài đặt, chạy ứng dụng trên điện thoại và cấu hình các thông số sau:

Home Assistant URL : nhập vào domain hay IP của Hass nhà bạn. Ví dụ : https://nhacuatui.duckdns.org

Giới thiệu: Hệ thống CCTV AI Shinobi quan sát, ghi hình và xử lý hình ảnh phát hiện chuyển động, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện ... Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết

Home Network Wifi SSID : tên wifi nhà bạn. Dùng cho trường hợp bạn đang sử dụng wifi ở nhà.

Interner Connection URL : nhập vào IP cục bộ của Hass. Ví dụ : http://192.168.1.10:8123