Để cài MQTT broker ( nếu bạn chưa biết về MQTT thì đọc tại đây ), chúng ta truy cập vào Hass, sau đó vào Add-on Store. Search tìm Add-on có tên Mosquitto Broker

Nhấn Install để cài đặt.

Chúng ta cần khai báo thông tin cho MQTT broker :

logins:
  - username: user
    password: mqtt_pass

Sau khi cấu hình xong, chúng ta nhấn vào nút Start để khởi động MQTT.

Sau khi khai báo thông tin kết nối cho MQTT broker, các bạn vào phần Configuration ở menu trái. Tiếp theo nhấn vào phần Integrations.

Các bạn trượt xuống tìm con MQTT trong phần Set up a new Integration và nhấn vào nút CONFIGURE ở phía sau.
Một bảng cấu hình sẽ hiện lên, các bác điền thông tin cho con MQTT như sau:

Sau khi điền và kiểm tra thông tin thì nhấn Submit để lưu cấu hình.