Để cài MQTT chúng ta truy cập vào Hass, ở thanh Menu bên trái, chúng ta chọn Hass.io / Supervisor, sau đó nhấn vào Add-on Store. Search tìm Add-on có tên Mosquitto Broker

Nhấn Install để cài đặt.

Chúng ta cần khai báo thông tin cho MQTT broker :

logins:
– username: user
password: mqtt_pass
anonymous: false
customize:
active: false
folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết

Sau khi cấu hình xong, chúng ta nhấn vào nút Start để khởi động MQTT.

Sau khi khai báo thông tin kết nối cho MQTT broker, các bạn vào phần Configuration ở menu trái. Tiếp theo nhấn vào phần Integrations.

Các bạn trượt xuống tìm con MQTT trong phần Set up a new Integration và nhấn vào nút CONFIGURE ở phía sau.
Một bảng cấu hình sẽ hiện lên, các bác điền thông tin cho con MQTT như sau:

Sau khi điền và kiểm tra thông tin thì nhấn Submit để lưu cấu hình.

Nếu không tích hợp MQTT broker ở bước trên, các bạn sẽ khai báo vào file Configuration.yaml của Hass:

Bạn xem hình để điều chính đúng khoảng trắng (space) nhé.

# MQTT
mqtt:
broker: 192.168.1.x           => ip của mqtt broker.
port: 1883
username: user                 => user truy cập đến mqtt broker.
password: password        => password truy cập đến mqtt broker.