Cài Hassio lên raspberry Pi

Bước 1: Tải xuống Hassio image.

Bước 2: Sử dụng Etcher để flash Hassio image vào thẻ SD.

Thiết lập WiFi nếu bạn muốn dùng:

  • Từ ổ SD, vào resin-boot > mở tệp system-connections/resin-sample bằng trình chỉnh sửa văn bản.
  • Thay đổi ssid  thành tên mạng của bạn và psk làm mật khẩu của bạn. Lưu ý: Khi kết nối với mạng chỉ 5 GHz, hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ.
  • Thay đổi hidden = false
  • Lưu file.

Ngắt kết nối thẻ SD và tháo thẻ ra khỏi đầu đọc thẻ SD.

Lắp thẻ SD vào Raspberry Pi. Nếu bạn định sử dụng cáp Ethernet, hãy kết nối nó.

Kết nối Raspberry Pi với nguồn điện để khởi động

Bây giờ Raspberry Pi sẽ khởi động, kết nối với Internet và tải xuống phiên bản mới nhất của Home Assistant. Quá trình này sẽ mất khoảng 20 phút.

Sau 20 phút, mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ IP của Raspberry Pi http: //IP:8123. Khi trang web hiện ra như bên dưới, bạn đã cài đặt thành công.