Bạn làm theo trình tự các bước sau sẽ fix được ông tắc Sonoff T1 tự bật tắt sau khi flash asmota. Nhớ làm theo trình tự nhé!

1.> Mở Brower, truy cập vào IP của công tác sonoff Tasmota => click vô Console.

Chạy các lệnh sau đây trong Console:
1.1> Để chắc chắn thì reset lại sonoff trước. Lệnh “Reset 4” sẽ “= reset device settings to firmware defaults but retain Wi-Fi credentials and restart” => lệnh này sẽ không reset lại cấu hình wifi.

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

Chạy lệnh : “Reset 4” => đợi sonoff reset và restart lại. Cấu hình lại Module và MQTT cho sonoff Tasmota sau khi reset.

1.2 > Chạy lệnh “Status” => Kiểm tra trạng thái cấu hình hiện tại : “… “ButtonTopic”:”0″,”Power”:0,”PowerOnState”:3,”LedState”:1,”LedMask”:”FFFF”,”SaveData”:1,”SaveState”:1,”SwitchTopic”:”0″,”SwitchMode”:[0,0,0,0,0,0,0,0],”ButtonRetain”:0,”SwitchRetain”:0,”SensorRetain”:0,”PowerRetain”:0}}”

Cần chạy các lệnh sau để cấu hình:
PowerOnState 3 => Sonoff lưu lại trạng thái sau khi khởi động
SetOption13 1 => Phản hồi nhanh khi chạm vào sonoff, nhưng sẽ tắt chức năng nhấn và giữ để Reset sonoff. Tốt nhất khi hệ thống bạn ổn định thì dùng Option này.

PowerRetain 1 => cái này sẽ giúp HASS giữ trạng thái sau khi restart. Nếu Pi của bạn thường bị sụp điện hay khởi động lại thì không nên chạy lệnh này. Mặc định nó là 0.

Các Retain khác của sonoff Tasmota phải là 0

2.> Trên HASS, xóa “retain : true” cho phần cấu hình sonoff mqtt switch. Restart HASS.
3.> Dừng dịch vụ MQTT broker và xóa database của nó, rồi chạy lại. Nếu bạn không biết chỗ xóa database thì Gỡ MQTT broker khỏi HASS, và cài đặt + cấu hình MQTT lại.

Lưu ý:
+ MQTT broker mặc định sẽ lưu Database của nó mỗi 30 phút nên nếu điện bị sụp làm PI tắt điện có thể làm đèn bật/tắt khi PI bật lên lại. Bạn nên cấu hình cho MQTT broker lưu databse xuống file mỗi 2 phút.

4.> Kiểm tra:
4.1 > Vô Console của Sonoff, đánh lệnh “Restart 1” => Kiểm tra xem đèn có tắt / bật ko ? Nếu không thì OK.
4.2 > Restart lại HASS nếu cần thiết.
4.3 > Nếu sau vài ngày/tuần mà vẫn bị thì:

+ Kiểm tra Cường Độ Wifi – RSSI nơi công tắc nhận sóng wifi : link

+ Tắt chức năng MQTT trên công tắc Tasmota : “setoption3 off

+ Flash qua ESPHome (https://esphome.io).