Bảng tiêu chí cường độ tín hiệu Wifi RSSI
( Sử dụng các ứng dụng như Wifi Analyzer, inSSIDer, Wifi SNR …)
 

CƯỜNG ĐỘ TÍN HIỆU THU (RSSI) CHẤT LƯỢNG TỐC ĐỘ DOWNLOAD DỊCH VỤ CÓ THỂ SỬ DỤNG
Lớn hơn -60 dBm Tốt 80% Tất cả dịch vụ: voice, video, web, mail
-61dBm  ÷ -70 dBm Bình  thường 60% Tất cả dịch vụ: voice, video, web, mail
-71dBm  ÷ -80 dBm Yếu 40% Web, mail
Nhỏ hơn -80 dBm Rất yếu N/A Chạy không ổn định hoặc không hoạt động

ĐỘ NHIỄU ẢNH HƯỞNG TỚI WIFI

Có 3 loại nhiễu ảnh hưởng tới mạng Wifi gồm :

  • Nhiễu đồng kênh (trùng kênh) : Các kênh Wifi do nhiều người dùng lân cận trùng với kênh Wifi của khách hàng đang dùng.
  • Nhiễu xuyên kênh (kênh lân cận) : Các kênh Wifi do nhiều người dùng lân cận chồng lấn với kênh Wifi khách hàng đang dùng.
  • Nhiễu nền (SNR ) : Nhiễu nền được gây ra bởi các thiết bị dùng sóng di động khác hoặc các hoạt động của môi trường tự nhiên. SNR càng cao thì chất lượng tín hiệu kết nối giữa AP và thiết bị không dây càng tốt. Nếu cường độ tín hiệu thu ( RSSI ) cao mà SNR thấp ( <5 ) thì mạng Wifi sẽ rất chậm. SNR > 40 là rất tốt, từ 25-40 là tốt, từ 15-25 là bình thường,  5-15 là yếu.

Băng tầng 2.4Ghz

Băng tần 2,4GHz có tất cả 11 kênh được sử dụng tại Việt nam (Các kênh còn lại từ 12,13,14 được dùng tại các quốc gia khác)

Hiện tượng các kênh trùng lắp nhau (trong biểu đồ bên trên) làm giảm đáng kể số kênh khả dụng. Khi một AP hay thiết bị Wifi khác phát tín hiệu trên một kênh nào đó, thiết bị này thật sự lan rộng tín hiệu qua không gian của khoảng 4 kênh, có băng thông khoảng 20MHz hay 22MHz, tùy theo chuẩn không dây được sử dụng.

Như biểu đồ cho thấy, nếu thiết lập AP vào kênh 1, tín hiệu sẽ lan rộng đến kênh 3. Nếu AP được thiết lập cho kênh 6, tín hiệu sẽ truyền đi qua các kênh 4 và 8. Khi ở trên kênh 11, tín hiệu sẽ đi từ kênh 9 đến 13. Nếu chỉ sử dụng các kênh 1, 6 và 11 (được gọi là kênh không bị trùng lắp), ta có được băng thông khả dụng lớn nhất.

Băng tầng 5Ghz

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

So với băng tầng 2.4Ghz thì băng tầng 5Ghz ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu đồng kênh và xuyên kênh. Do băng tầng này có 25 kênh và các kênh không bị chồng lấn nhau như 2.4Ghz.

Chính vì ít nhiễu nên băng thông khả dụng lớn hơn rất nhiều so với băng tầng 2.4Ghz.

Tuy nhiên yếu điểm của băng tầng 5Ghz là khoản cách phát sóng Wi-Fi không xa bằng 2.4Ghz do sóng Wi-Fi bị hấp thụ khi xuyên qua các vật cản nhiều hơn.

Mức độ suy hao các vật liệu thường gặp trong nhà

 

 SUY HAO DO VẬT LIỆU SUY HAO
 Cửa sổ kính 2 db
 Cửa gỗ 3 db
 Tường khô 4 db
Đá hoa cương 5 db
Tường kính với khung kim loại 6 db
Tường gạch 8 db
Tường bê tông 10-15 db

Suy hao theo khoảng cách giữa modem và thiết bị thu
 

SUY HAO DO KHOẢNG CÁCH SUY HAO
10 mét 70 db
20 mét 80 db
>40 mét >90 db

(Sưu Tầm)