Tham khảo:

– Giao diện lovelace : link

– Tên thân thiện – friendly name : link

Cấu hình giao diện Lovelace:

Home Assistant cho phép người dùng có thể cấu hình, thiết kế giao diện trực tiếp trên Web GUI. Các bạn xem Video hướng dẫn nhen. Ngoài ra, Hass cũng hỗ trợ cấu hình trong Yaml file : link

Cấu hình tên thân thiện – friendly name:

Hass cung cấp nhiều cách cho người dùng dễ dàng thay đổi tên thân thiện – friendly name trên giao diện:

1.> Thay đổi trên giao diện web GUI:

  • Chọn thực thể ( entity ) từ giao diện web GUI.
  • Nhấp vào Bánh Răng ở góc bên phải của hộp thoại thực thể.
  • Nhập tên mới. Chọn Lưu.

    Nếu thực thể của bạn không được hỗ trợ, bạn làm cách bên dưới nhé.

2.> Thay đổi bằng công cụ Customization:

  • Trong menu Cấu hình (Configuration), bạn sẽ tìm thấy menu Tùy chỉnh ( Customization ).
  • Tạo file tên customize.yaml và thêm mục cấu hình sau vào file Configuration.yaml của Home Assistant:
             homeassistant:
               customize: !include customize.yaml
  • Chọn thực thể của thiết bị và thay đổi tên thân thiện – friendly name của nó.