Tham khảo:

– Giao diện lovelace : link

– Tên thân thiện – friendly name : link

Cấu hình giao diện Lovelace:

Home Assistant cho phép người dùng có thể cấu hình, thiết kế giao diên trực tiếp trên Web GUI. Các bạn xem Video hướng dẫn nhen.

Ngoài ra, Hass cũng hỗ trợ cấu hình trong Yaml file : link

Cấu hình tên thân thiện – friendly name:

Hass cung cấp nhiều cách cho người dùng dễ dàng thay đổi tên thân thiện – friendly name trên giao diện:

1.> Thay đổi bằng công cụ Developer Tools

  • Chọn thực thể ( entity ) từ giao diện web GUI hoặc nhấp vào (i) bên cạnh thực thể trong tab Developer Tools > States.
  • Nhấp vào Bánh Răng ở góc bên phải của hộp thoại thực thể.
  • Nhập tên mới. Chọn Lưu.

    Nếu thực thể của bạn không được hỗ trợ hoặc bạn không thể tùy chỉnh những gì bạn cần thông qua phương pháp này, vui lòng xem bên dưới.

2.> Thay đổi bằng công cụ Customization:

  • Trong menu Cấu hình (Configuration), bạn sẽ tìm thấy menu Tùy chỉnh ( Customization ).
  • Thêm các mục sau vào file Configuration.yaml của Home Assistant:

             homeassistant:

              customize: !include customize.yaml

  • Chọn thực thể của thiết bị và thay đổi tên thân thiện – friendly name của nó.

3.> Thay đổi bằng cách cấu hình trong file yaml

Xem chi tiết : link