Hiện tại các cục điều khiển remote mới của broadlink RM 4 series sau khi đưa vào App broadlink thì bị Cloud khóa không cho Hass kết nối vào. Các bạn tham khảo các bước sau để kết nối broadlink RM 4 series dùng với Hass nhé.

1.> Xóa thiết bị ra khỏi app broadlink nếu đã thêm vào. Đợi khoảng 2 phút.

2.> Tiến hành reset thiết bị khoảng 10 giây đến khi đèn chóp nhanh, dùng app broadlink thêm thiết bị mới => mục đích là kết nối thiết bị đến router wifi nhà bạn. Bạn làm theo hình bên dưới nhé.

Sau khi app broadlink nhận thiết bị và kết nối nó tới router wiffi nhà bạn.

Đến đây bạn chọn Cancel ở trên, chọn Leave để thoát khỏi cài đặt nhé.

Giới thiệu: Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để nhận và gửi mã IR. Xem Chi Tiết

Bây giờ thiết bị đã kết nối tới router wifi mà chưa được thêm vào Cloud của broalink, bạn có thể dùng Hass kết nối đến nó được.

Chúc bạn thành công!