Từ build 0.107, bạn có thể tạo nhiều bảng điều khiển Lovelace. Bạn có thể có một bảng điều khiển với bố cục chính của mình, một bảng điều khiển được tạo tự động (như Giao diện người dùng cũ), một để thử nghiệm, một cho quản trị viên, một cho máy tính bảng treo tường của bạn, v.v.

Mỗi bảng điều khiển cũng có thể được thêm vào thanh bên của menu với tiêu đề và biểu tượng. Hơn nữa, có thể giới hạn quyền truy cập vào bảng điều khiển cho người dùng quản trị viên.

Để tạo thêm bảng điều khiển, bạn truy cập vào Configuration > Lovelace Dashboards