– Bạn gắn cáp mạng LAN vào cổng LAN của module, cấp nguồn 5V 1A, sau đó tìm IP của LAN Hub được cấp trên Router, và cố định IP cho module.

Cài đặt và cấu hình zigbee2mqtt:

Cần cài đặt zigbee2mqtt hoạt động độc lập làm chức năng Coordinator tại mỗi khu vực, tầng lầu. Xem hướng dẫn cài đặt cho Linux, Docker, Python Env, hoặc cài thêm 1 addon zigbee2mqtt. Liên hệ mình hỗ trợ cài đặt nếu bạn cần.

Cấu hình:

serial:
  port: 'tcp://IP:8888'       => thay thế IP của module.

Các thông số khác như sử dụng usb cc2652p.

LAN Hub cung cấp 2 chức năng từ xa qua EspHome và Web admin:

+ cceth_xxxx Restart : dùng để khởi động từ xa module ESP32 Ethenet.

+ Zigbee RST: dùng để Reset lại cc2652p và Restart module ESP32 Ethenet. Chỉ dùng khi bạn muốn Reset và Pair lại toàn bộ thiết bị.

Kết nối với HASS:

– Bạn vào bộ tích hợp (Integration) của HASS, chọn tích hợp ESPHome với LAN Hub, nhập password : noha.vn_ khi yêu cầu. Kết nối thành công.

Truy cập Web admin:

– Bạn cũng có thế truy cập vào web admin bằng IP local của nó, với user admin, password: noha.vn_

Chúc bạn thành công nhé!