Hướng dẫn kết nối các thiết bị của Hass với Google Assistant.

Tham khảo:

+ Home Assistant : link

+ Ủng hộ mình google home mini tại đây nhé.

Cài đặt:

Bước 1: Tạo VERSION – Draft cho liên kết Google Assistant.

 1. Tạo dự án trong Actions on Google console.
  1. Thêm dự án mới.
  2. Chọn Smart Home > chọn Smart home
  3. Chọn Build your Action > chọn Add Action(s). Nhập URL của Hass nhà bạn: https://[YOUR HOME ASSISTANT URL:PORT]/api/google_assistant trong Fulfillment URL ,  thay thế [YOUR HOME ASSISTANT URL:PORT] bằng tên miền URL của Hass nhà bạn.
  4. Chọn Save. Chọn Overview mà sẽ đưa bạn đến trang chi tiết.
 2. Account linking được yêu cầu khi liên kết với Home Assistant. Cài đặt phần này tại Quick Setup.
 1. Chọn mặc định No, I only want to allow account creation on my website và Nhấn Next.
 2. Mục Linking type chọn OAuthAuthorization Code. Chọn Next
 3. Client ID: https://oauth-redirect.googleusercontent.com/, phải có / tại cuối URL.
 4. Client Secret: ký tự bất kỳ. Home Assistant không cần mục này.
 5. Authorization URL: https://[YOUR HOME ASSISTANT URL:PORT]/auth/authorize. => thay thế bằng URL của Hass nhà bạn.
 6. Token URL: https://[YOUR HOME ASSISTANT URL:PORT]/auth/token. Nhấn Next
 7. Configure your client: nhậpemail và chọn Add scope, nhập name .
 8. KHÔNG chọn Google to transmit clientID and secret via HTTP basic auth header. Nhấn Next
 9. Testing instructions: ký tự bất kỳ. Nhấn Save
 10. Phía trên trang, chọn mục Test > chọn Start testing > Tạo VERSION – Draft > Nhấn Save.

Bạn đã hoàn thành cấu hình tạo VERSION – Draft cho liên kết Google Assistant.

Tạo GOOGLE SERVICE ACCOUNT ( bước này là tùy chọn ):

Dùng để đồng bộ các thiết bị từ Hass vào Google Assistant qua dịch vụ google_assistant.request_sync hoặc ra lệnh “Ok Google, sync my devices” trên Google Assistant.
Bạn vào liên kết sau: service account key
Chọn đúng tên Project bạn đã tạo ở bước trên.
Chọn New service account, nhập tên Service account nameService account ID tuỳ ý.
Mục Role, kéo xuống và chọn Service Accounts > Service Account Token Creator.
Chọn định dạng là JSON
Chọn Create để tạo và tải file có phần mở rộng là .json.

Bạn chép file .json vừa tải về vào thư mục /config của Hass, cùng cấp với file configuration.yaml.

Giới thiệu: Hệ thống CCTV AI Shinobi quan sát, ghi hình và xử lý hình ảnh phát hiện chuyển động, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện ... Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết

Cuối cùng, truy cập vào liên kết: overview , Chọn Enable để kích hoạt HomeGraph API.

Bước 2: Cấu hình trong configuration.yaml file của Hass:

+ Tham khảo thêm tại Home Assistant : link

Thêm google_assistant và các tùy chọn khác vào configuration.yaml file.

Xác định project ID:

Bước 3: Liên kết Google Assistant với Hass. Thực hiện trên Google Home app.

Mở Google Home app > vào tài khoản của bạn > Chọn + Set up or add+ Set up device > Chọn “Works with Google” > Tìm và Chọn mục [test] your app name > Liên kết với Hass sẽ mở ra > Nhập user / password của Hass.

Sau khi liên kết thành công, các thiết bị của Hass sẽ hiện tại màn hình chính của Google Home.

Lưu ý, nếu không làm bước Tạo GOOGLE SERVICE ACCOUNT, khi cần cập nhật thiết bị của Hass vào Google Assistant, bạn cần unlinklink lại.