Học mã tín hiệu hồng ngoại IR bằng Developer Tools của Hass:

  1. Từ Developer Tool > chọn Services > chọn remote.learn_command > nhấn FILL SAMPLE DATA
  2. Chọn thực thể remote và thay đổi các giá trị cần thiết  > nhấn CALL SERVICE
  3. Nhấn nút trên Remote cần học ( TV, máy lạnh, rèm cửa ) trong 10 giây.
  4. Các mã đã học được lưu trữ trong thư mục /configuration/.storage, trong một file có tên là broadlink_remote_xxxxxxxxxxx_codes

Học mã tín hiệu bằng App Broadlink Manager:

  1. Cài đặt Broadlink Manager tại đây.
  2. Mở ứng dụng và nhấn vào scan để kích hoạt thiết bị broadlink.
  3. Nhấn “Learn New Command” và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  4. Giá trị “OnRawData Base64” được sử dụng cho Hass.

Học mã tín hiệu IR & RF bằng tool BROADLINK_CLI:

  1. Xem chi tiết tại đây.