Bắt đầu Flash tại phút 3:30 trong Video cho ewelink firmware < 3.5.0

Tham khảo:

+ ewelink firmware < 3.5.0 tham khảo :  Tasmota wiki link

+ ewelink firmware >= 3.5.0 tham khảo : itead link

Mua thiết bị Flash sẵn tại đây:

+ Sonoff mini diy

+ Sonoff basic R3 RF

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.