Sử dụng PushBullet để nhận và gửi tin nhắn thông báo từ Hass đến ứng dụng điện thoại và trình duyệt Web. Dùng miễn phí 500 tin nhắn Push mỗi tháng.

Tham khảo:

+ Hass Pushbullet Mirrors : link

Cài đặt Hass:

  1. Đăng ký 1 tài khoản PushBullet. Đăng nhập; vào mục Settings > Create Access Token => tạo 1 access key, lưu lại cho Hass.
  2. Thêm cấu hình sau vào configuration file của Hass:

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng (space) nhé.

notify:
  – name: NOTIFIER_NAME                       => đặt tên cho dịch vụ.
    platform: pushbullet
    api_key: YOUR_API_KEY                       => PushPullet access key ở bước trên.

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

 

3. Check Config và Khởi động lại Hass. Hass sẽ có dịch vụ notify.pushbullet dùng gửi thông báo đến điện thoại. Xem thêm cách dùng notify tại Hass notify.

Cài đặt ứng dụng PushBullet trên điện thoại:

  1. Tìm và tải ứng dụng PushBullet về điện thoại Android, iOS.
  2. Đăng nhập vào ứng dụng. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này nhận và gửi tin nhắn trực tiếp tới bạn bè dùng PushBullet.