Gói Samba của Linux có chức năng chia sẽ file / folder tới Windows PC, giúp tiện lợi cho bạn biên soạn trên nền Windows. 

Bạn cần chút kiến thức các lệnh Linux để thực hành bài này.

Cài đặt:

SSH vào Pi, chạy lệnh sau để cài đặt samba:

apt install samba

Cấu hình Samba:

Mở file /etc/samba/smb.conf

====> Thêm các dòng này vào cuối file.

Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để nhận và gửi mã IR. Xem Chi Tiết

[homeassistant]
path = /home/pi/hassio
writeable = yes
guest ok = yes
create mask = 0644
directory mask = 0755
force user = pi

 

Lưu lại và khởi động lại Samba.

systemctl restart smbd.service