Hướng dẫn cài đặt Node-Red vào Home Assistant – Hass.

Tham khảo:

+ Node-RED add-on : link

+ Node-RED doc : link

 

Cài đặt Node-RED bằng Hasio Add-on:

Vào kho Hassio > tìm add-on “Node-RED” > Tiến hành cài đặt add-on.

 

{
“credential_secret”: “ANY_PWD”,                            ==> Mã bất kỳ, NodeRED dùng để mã hóa dữ liệu
“dark_mode”: false,
“http_node”: {
“username”: “”,
“password”: “”
},
“http_static”: {
“username”: “”,
“password”: “”
},
“ssl”: false,                                                  ==> Cấu hình false nếu bạn chỉ truy cập cục bộ (local)
“certfile”: “fullchain.pem”,
“keyfile”: “privkey.pem”,
“require_ssl”: false,                                    ==> Cấu hình false nếu bạn chỉ truy cập cục bộ (local)
“system_packages”: [],
“npm_packages”: [],
“init_commands”: [],
“log_level”: “debug”
}

Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Sử dụng Công tắc Sonoff Tx 3 nút – đã Mod và flash Tasmota để Điều khiển Cửa Cuốn, Rèm Cửa từ xa. Xem Chi Tiết

Nhấn SAVE và Start add-on Node-RED. Nhấn REFRESH log để xem kết quả.

Bạn có thể truy cập vào Web GUI của Node-RED :

+ Từ sidebar của HASS.

+ Truy cập trực tiếp bằng http://IP:1880 . Nhập user / pasword của HASS.

 

Các cài đặt Node-RED khác : link